Polityka prywatności serwisu www.levelgry.pl

  • 1. W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej oświadczamy, iż dane osobowe podane podczas zakładania konta na www.levelgry.pl są przetwarzane wyłącznie do celów zrealizowania transakcji oraz do działań marketingowych.
  • 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu nie są kopiowane, sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim.
  • 3. Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy LEVEL Sebastian Sawicki z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Rydza-Śmigłego 7/13.
  • 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane te obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, telefon kontaktowy.
  • 5. Dane osobowe zostaną całkowicie usunięte w przypadku zlikwidowania konta w serwisie www.levelgry.pl. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia danych. W tym celu można się skontaktować z Administratorem pod adresem jego siedziby lub pod adresem mailowym sklep@levelgry.pl.
  • 6. Działania marketingowe ograniczają się wyłącznie do przesyłania na adres e-mail informacji newsletter.
  • 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, co jednak nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.