levelgry.pl
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.11.2015 r.

§1 Informacje ogólne

 • 1. Sklep internetowy levelgry.pl (dalej zwany Sklepem) zarządzany jest przez:
  Firma Level
  Sebastian Sawicki z siedzibą w Zielona Góra,
  ul. Rydza Śmigłego 7/13 65-610,
  NIP 925-171-92-59,
  Regon 081206460

  Dane do korespondencji:
  Długa 16,
  65-401 Zielona Góra
  tel: 509 401 302
  E-mail: sklep@levelgry.pl
 • 2. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych przy pomocy sklepu przez firmę Level (zwaną dalej Sprzedawcą) oraz klientem sklepu (zwanym dalej Klientem). Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.
 • 3. Kupno towaru w sklepie internetowym www.levelgry.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

§2 Zasady składania zamówień oraz realizacji transakcji

 • 1.Podstawowym kryterium, które musi być spełnione żeby doszło do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą przy pomocy Sklepu jest prawidłowa rejestracja Klienta. Chodzi tu przede wszystkim, ale nie wyłącznie, o poprawne uzupełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
 • 2.Prawidłowe wypełnienie formularza przez klienta oznacza, że podaje on poprawne (zgodne ze stanem faktycznym) dane, na które składa się:
  - Imię i nazwisko
  - Adres zamieszkania
  - Adres dostarczenia towaru
  - Numer telefonu Klienta
  - Adres e-mail
 • 3. Sprzedawca nie odpowiada za jakąkolwiek stratę wynikłą na skutek niepoprawnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Klienta w formularzu podczas rejestracji.
 • 4. Klient realizując swoje zakupy ma do wyboru zarejestrować się jako gość albo użytkownik. Konto użytkownika jest trwałe, pozostaje w systemie i dzięki niemu można także obserwować status realizacji zamówienia. Konto gościa nie jest rejestrowane na stałe i służy tylko do przekazania odpowiednich danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 • 5. By złożyć zamówienie Klient wybiera towar, który go interesuje i dodaje go do jego "koszyka". W koszyku musi znajdować się conajmniej 1 sztuka towaru. Po uzupełnieniu koszyka, by zakończyć transakcje Klient klika na koszyk lub najeżdza kursorem myszy i klika realizuj zamówienie.
  W widoku podsumowania produktów odbywa się reszta potrzebnych kroków do przeprowadzenia poprawnego zakupu.
  Po uzupełnieniu danych Klient wybiera formę dostawy zamówienia (poczta polska albo odbiór osobisty), następnie należy uzupełnić formę płatności (odbiór osobisty, przelew lub za pobraniem).
  Ostateczne potwierdzenie zamówienia, po którym Sklep zaczyna realizację jest w przypadku wybrania płatności:
  - przelewem - otrzymanie pieniędzy na konto bankowe,
  - odbiór osobisty - zapłata gotówką w sklepie stacjonarnym,
  - pobranie - płatność następuje przy odebraniu towaru od listonosza.
  Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Klienta na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • 6. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby wysyłka towaru nastąpiła w ciągu jednego dnia roboczego od czasu zatwierdzenia zamówienia przez Klienta (czyli dokonania płatności). Mogą zdarzyć się opóźnienia w wysyłce spowodowane: - dłuższym czasem przygotowania wysyłki ze względu na charakterystykę towaru - problemem z funkcjonowaniem systemu sprzedażowego - brakiem towaru (w tym przypadku zastrzegamy sobie możliwość całkowitego anulowania zamówienia)
 • 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 6 dni (wyklucząjac niedzielę - w tym czasie towar można zakupić na giełdzie) w tygodniu przez cały rok.
 • 8. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę, święta oraz dni powszednie (po godzinie 12:00) będą realizowane w trakcie najbliższego dnia roboczego.
 • 9. Zamówienie można złożyć również drogą mailową oraz telefoniczną (w tym przypadku potrzebne będzie również potwierdzenie zamówienia wiadomością email wraz z danymi Klienta i danymi do wysyłki).
 • 10. Klient może zmienić lub anulować zamówienie do momentu kiedy to zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, może zrobić to telefonicznie, mailowo albo osobiście.
 • 11. W przypadkach losowych nie związanych z wolą Sprzedawcy Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania określonego zamówienia i zwrotu pieniędzy. Kient zostanie poinformowany stosownie wcześniej o takim postępowaniu.
 • 12. Po zapłacie i odbiorze towaru przez Klienta Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialoności za możliwości utraty lub uszkodzenia towaru związanego z jego użytkowaniem przez Klienta.
 • 13. Promocje i rabaty realizowane są według kolejności pojawiania się zamówień i są ważne aż do wyczerpania określonego tymi zasadami towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do uruchamiania i zakańczania akcji promocyjnych w stosownym momencie oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba do zmiany zasad ich obowiązujących.
 • 14. W przypadku gdy klient nie uregulował płatności za zamówiony towar przez 7 dni Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 • 15. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt jego dostarczenia (chyba, że wybrano odbiór osobisty).
 • 16. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją wybranego kosztu dostawy.
 • 17. Kiedy przy odbiorze Klient stwierdzi, że wygląd przesyłki może wskazywać na to, że mogła ulec mechanicznemu uszkodzeniu podczas transportu ma prawo do odmowy przyjęcia towaru. Żeby odmowa przyjęcia towaru była ważna należy wypełnić stosowne dokumenty, w przeciwnym wypadku firma przewozowa uzna ten towar za przyjęty przez Klienta.
 • 18. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 • 19. Przygotowanie towaru do wysyłki (przy wybraniu elektronicznej formy płatności) rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Sklepu.
 • 20. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od otrzymania towaru (według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.). Odsyłany towar nie może być w tym czasie używany oraz ma pozostać w stanie takim w jakim go otrzymał Klient (dowód zakupu należy również zwrócić). Sklep obliguje się do zwrotu kwoty towaru oraz kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania stosownego oświadczenia od Klienta. Forma zwrotu pieniędzy jest taka sama jak przy zamówieniu chyba, że Klient zażyczy sobie inaczej.
 • 21. Nie uznajemy zwrotu nowej gry, która została rozpakowana (ściągnięta folia).
 • 22. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych.
 • 23. Sklep dołoży wszelkich starań żeby opisy, zdjęcia i informacje podawane na stronie o towarach były zgodne z rzeczywistością, a w szczególności zgodne z danymi udostępnianymi przez ich producentów. Jako, że Sklep nie jest producentem towaru zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek.

§2 Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 • 1. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby przesłać reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: LEVEL Sebastian Sawicki, ul. Fabryczna 3, 65-001 Zielona Góra.
 • 2. Reklamacje można złożyć pisemnie – listownie na adres sklepu lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@levelgry.pl
 • 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy dokładnie opisać datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz przesłać dane, które ułatwią rozpatrzenie reklamacji tj. dane kontaktowe, numer zamówienia, data sprzedaży.
 • 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 • 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 • 6. Reklamacja nie będzie rozpatrywana w przypadku, gdy towar dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego wskazane jest sprawdzenie przed odebraniem przesyłki, czy opakowanie nie nosi widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy przyjmować przesyłki i skontaktować się ze Sprzedawcą.